Een weg met bomen ernaast die een schaduw geven op de grond van boven

Winterlezing over bereikbaarheid van de Sluisbuurt​

Arcam, het achitectuurcentrum Amsterdam, organiseerde in de winter van 2022 een serie winterlezingen over de Sluisbuurt. Een bijzonder ambitieus stedenbouwkundig plan voor een nieuwe woonwijk aan de rand van het IJ. Waar moet de gemeente op letten bij de realisatie van een woonwijk met radicale lage parkeernormen en intensieve hoogbouw? Saskia Kluit hield een reflectie vanuit het perspectief van mobiliteit.

Een groot gebouw waarin mensen wonen van de buitenkant. Op straat zie je veel mensen lopen en fietsen.

"de fietsenstalling als hart van een gebouw en startpunt van de community buildig in een nieuwe stadswijk"​

De afbeelding geeft een beeld van hoe de Sluisbuurt eruit moet zien. Er is een Coffee & cycling bar, mat veel mensen aan tafeltjes en fietsers.

radicale mobiliteitstransitie​

Radicale mobiliteitstransities in een stedenbouwkundig komen binnen eindelijk binnen handbereik. Met strenge parkeernomen, consequent inzetten op goede ruimtelijke ordening, goede (regionale) fietsroutes en ontsluiting van OV kunnen nieuwe woonwijken zorgen voor enorme nabijheid en dus het voorkomen van mobiliteit. De Sluisbuurt is in zijn opzet uniek, met radicale inzet op hoogbouw, hubs met deelsystemen, en een goede fiets en ov- ontsluiting. De Sluisbuurt is gericht op een jong publiek, dat bij de Hogeschool van Amsterdam zijn opleiding zal genieten. 

welke aandachtspunten brengt dat met zich mee? ​

Saskia reflecteerde dat de wijk langer zal staan dan dat de bewoners studeren en dat ook kinderen en ouderen zich thuis zullen moeten kunnen voelen. Niet alleen in de woningen maar ook op straat. De indrukwekkende aantallen fietsers kunnen juist voor deze groepen ook imponerend zijn. Belangrijk in een gebied waar mensen elkaar misschien minder makkelijk ontmoeten dan in een gelijkvloers gebouw? Tot slot zal niet iedereen in de buurt kunnen werken. Hoe ziet de verbinding met de bedrijfsterreinen in de regio eruit?  Zijn de deelsystemen toegankelijk en met name ook betaalbaar voor mensen met een laag of middenlaag inkomen?

Bijzondere aandacht kreeg het gebouw Patchwork van Caro van de Venne (Barcode Architects) en Oscar Vos (Krft). Hier kunnen de bewoners gewoon naar binnen fietsen. De fietsenstalling als hart van een gebouw en startpunt van de community buildig in een nieuwe stadswijk. Een prachtig en inspirerend voorbeeld voor andere nieuwbouwlocaties.

Links & downloads

Scroll to top